Instalacje Baszak Krzysztof tel:


IdŸ do treœci

Menu g³ówne:


Oferujemy us³ugi w zakresie wewnêtrznych i zewnêtrznych instalacji:
- instalacje wodne;
- instalacje kanalizacyjne;
- instalacje grzewcze ( ogrzewanie pod³ogowe, grzejniki);
- instalacje gazowe;
oraz monta¿ kominków z p³aszczem wodnym

Kot³ownie - monta¿ kot³ów mia³owych, wêglowych, EKO oraz gazowych.

Ró¿ne systemy:
- miedŸ ;
- pcv - pex;
- klejone ;
- pp i zgrzewane.


Na wykonane prace udzielamy gwarancji.
Udzielamy wysokie rabaty na towar.
Wystawiamy FV.Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego